Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:08

雜詩其十六(無定河邊暮角聲)

無定河邊暮角聲,
赫連臺畔旅人情。
函關歸路千餘里,
一夕秋風白髮生。

 

Tạp thi kỳ 16 (Vô Định hà biên mộ giốc thanh)

Vô Định hà biên mộ giốc thanh,
Hách Liên đài bạn lữ nhân tình.
Hàm Quan quy lộ thiên dư lý,
Nhất tịch thu phong bạch phát sinh.

 

Dịch nghĩa

Có tiếng tù và buổi chiều bên bờ sông Vô Định,
Làm lữ khách chạnh lòng buồn bên Hách Liên đài.
Đường về Hàm Quan còn dài hơn ngàn dặm nữa,
Mới có một tối chịu gió thu mà tóc đã bạc rồi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiếng tù và chiều sông Vô Định
Lữ khách buồn bên Hách Liên đài
Hàm Quan còn ngàn dặm dài
Gió thu đêm thổi tóc mai trắng ngần

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vô Định chiều sông tiếng ốc vang
Hách Liên lầu khách dạ mang mang
Hàm Quan lối lại hơn ngàn dặm
Một tối hơi thu bạc tóc chàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời