水調歌頭

平生太湖上,
短棹幾經過,
於今重到何事?
愁比水雲多。
擬把匣中長劍,
換取扁舟一葉,
歸去老漁蓑。
銀艾非吾事,
丘壑已蹉跎。

膾新鱸,
斟美酒,
起悲歌:
太平生長,
豈謂今日識乾戈!
欲瀉三江雪浪,
淨洗胡塵千里,
不為挽天河。
回首望霄漢,
雙淚墜清波。

 

Thuỷ điệu ca đầu

Bình sinh Thái Hồ thượng,
Đoản trạo kỷ kinh qua,
Ư kim trùng đáo hà sự?
Sầu tỷ thuỷ vân đa.
Nghĩ bả hạp trung trường kiếm,
Hoán thủ biển chu nhất diệp,
Quy khứ lão ngư xoa.
Ngân ngải phi ngô sự,
Khâu hác dĩ tha đà.

Khoái tân lô,
Châm mỹ tửu,
Khởi bi ca:
Thái bình sinh trưởng,
Khởi vị kim nhật thức can qua!
Dục tả tam giang tuyết lãng,
Tịnh tẩy Hồ trần thiên lý,
Bất vị vãn Thiên Hà.
Hồi thủ vọng tiêu Hán,
Song lệ truỵ thanh ba.


Bài từ này đề trên cầu Trường Kiều ở sông Ngô Tùng năm Canh Tuất niên hiệu Kiến Viêm (1130), đời vua Tống Cao Tông. Thời gian này, quân Kim đánh vào Trung Nguyên, vua Tống khiếp sợ chạy về phía nam. Triều đình khi đó đã treo bảng triệu kiến, nhưng tác giả cuối cùng vẫn không lộ diện.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Trên Thái Hồ năm tháng,
Mái chèo bao ngược xuôi.
Giờ đây trở lại,
Buồn chi chiều nước chảy mây trôi.
Muốn đem gươm dài trong hộp,
Đổi lấy thuyền con một chiếc,
Trở về tơi nón lão chài.
Thao, ấn ta đâu thiết,
Ruộng ngòi nán quá thời.

Gỏi cá vược,
Rượu ngọt rót,
Hát thương đời.
Thái bình cuộc sống,
Bỗng tay gươm giáo tơi bời.
Muốn tháo ba sông sóng tuyết,
Rửa bụi biên cương ngàn dặm,
Há phải nước sông trời.
Ngửa mặt nhìn vũ trụ,
Lệ theo làn sóng rơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Tự Thanh

Bình sinh Thái Hồ ấy,
Chèo ngắn đã từng qua.
Đến nay lại tới,
Buồn sao như mây nước bao la.
Định đem kiếm dài trong hộp,
Đổi lấy thuyền con một lá,
Tơi nón với ngư gia.
Gò suối quen lần lữa,
Quan tước chẳng phần ta.

Gỏi cá mới,
Rót rượu tốt,
Xướng bi ca.
Thái bình sinh trưởng,
Há rằng nay mới biết can qua.
Muốn trút ba sông sóng tuyết,
Rửa sạch bụi Hồ muôn dặm,
Khỏi mượn nước Ngân Hà.
Ngoảnh lại nhìn mây thẳm,
Lệ chảy sóng sông nhoà.

Mở mắt thì chạy theo cảnh
  Nhắm mắt thì chạy theo mộng.
                 (Ngọc Tuyền Hạo)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cổ Phong

Thái Hồ bầu bạn một đời
Chèo con một chiếc rong chơi bao lần
Như nay trở lại phân vân
Vì đâu sầu lại hơn phần nước mây
Đem trường kiếm trong hộp này
Mà đi đổi lấy cho tày thuyền nan
Ông chài áo rạ về nhàn
Này đây thao, ấn hỏi han làm gì
Núi khe bầu bạn lắm nghì

Lát cá mới, rượu ngon này
Bi ca một khúc cho hay nỗi đời
Thái bình buổi trước thảnh thơi
Để cho nay biết rày thời can qua
Muốn tháo nước ba sông sóng tuyết
Rửa cho trong muôn dặm giặc Hồ
Lấy gì mượn nước thiên hà
Quay đầu nhìn vũ trụ, lệ đổ sóng sông nhòa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời