Dưới đây là các bài dịch của Cổ Phong. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Thuỷ điệu ca đầu (Khuyết danh Trung Quốc): Bản dịch của Cổ Phong

Thái Hồ bầu bạn một đời
Chèo con một chiếc rong chơi bao lần
Như nay trở lại phân vân
Vì đâu sầu lại hơn phần nước mây
Đem trường kiếm trong hộp này
Mà đi đổi lấy cho tày thuyền nan
Ông chài áo rạ về nhàn
Này đây thao, ấn hỏi han làm gì
Núi khe bầu bạn lắm nghì

Lát cá mới, rượu ngon này
Bi ca một khúc cho hay nỗi đời
Thái bình buổi trước thảnh thơi
Để cho nay biết rày thời can qua
Muốn tháo nước ba sông sóng tuyết
Rửa cho trong muôn dặm giặc Hồ
Lấy gì mượn nước thiên hà
Quay đầu nhìn vũ trụ, lệ đổ sóng sông nhòa.

Ảnh đại diện

Cẩm sắt (Lý Thương Ẩn): Bản dịch của Cổ Phong

Cẩm sắt không dưng năm chục dây
Mỗi dây mỗi trụ nhớ những ngày
Trang Sinh mộng đẹp mơ hồ điệp
Vọng Đế lòng xuân gửi đỗ quyên
Trăng soi thương hải châu đổ lệ
Nắng sưởi Lam Điền ngọc nhả mây
Tình này đành đợi thành ký ức
Chỉ tội ban xưa lỡ ngẩn ngơ

Ảnh đại diện

Như mộng lệnh kỳ 3 (Lý Thanh Chiếu): Bản dịch của Cổ Phong

Bên song ai bạn tâm tình,
Chỉ riêng mình với bóng mình là hai.
Đèn đà tắt, chẳng còn ai,
Thê lương thui thủi ngóng mai một mình.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]