Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 14:01

雜詩其十七(花落長川草色青)

花落長川草色青,
暮山重迭兩冥冥。
逢春便覺飄蓬苦,
今日分飛一涕零。

 

Tạp thi kỳ 17 (Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh)

Hoa lạc trường xuyên thảo sắc thanh,
Mộ sơn trùng điệt lưỡng minh minh.
Phùng xuân tiện giác phiêu bồng khổ,
Kim nhật phân phi nhất thế linh.

 

Dịch nghĩa

Hoa rụng xuống con sông dài, sắc cỏ xanh,
Núi về chiều hai quả gần nhau trông mờ mịt.
Xuân về mới biết kiếp sống phiêu bồng là khổ,
Hôm nay mới rơi xuống một giọt lệ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa trôi sông, xanh xanh sắc cỏ
Núi về chiều hai quả mịt mờ
Phiêu bồng khổ lúc xuân qua
Hôm nay giọt lệ xót xa lăn tròn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hoa rụng sông dài sắc cỏ xanh
Chiều hôm hai núi sắc mông lung
Xuân về mới biết phiêu bồng khổ
Rớt xuống hôm nay giọt lệ nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời