Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 13:55

雜詩其六(一去遼陽系夢魂)

一去遼陽系夢魂,
忽傳征騎到中門。
紗窗不肯施紅粉,
徒遣蕭郎問淚痕。

 

Tạp thi kỳ 06 (Nhất khứ Liêu Dương hệ mộng hồn)

Nhất khứ Liêu Dương hệ mộng hồn,
Hốt truyền chinh kỵ đáo trung môn.
Sa song bất khẳng thi hồng phấn,
Đồ khiển Tiêu lang vấn lệ ngân.

 

Dịch nghĩa

Vừa tới Liêu Dương còn đang mơ màng,
Chợt nghe truyền kỵ binh tập hợp tại cửa giữa.
Sau màn cửa lụa khẳng định không thoa phấn hồng,
Đặng chàng Tiêu khỏi hỏi han về ngấn lệ.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tới Liêu Dương còn đang mơ mộng
Lệnh kỵ binh cửa giữa sẵn sàng
Sau rèm không điểm phấn hồng
Dễ lau ngấn lệ chàng không hỏi nhiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Vừa tới Liêu Dương mộng vẫn còn
Chợt truyền quân kỵ họp doanh môn
Sau màn đâu dám thoa hồng phấn
Ngấn lệ chàng Tiêu sợ hỏi han

Chưa có đánh giá nào
Trả lời