Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Tuyển tập chung

Đăng bởi Vanachi vào 09/10/2006 05:48

題壁

一團茅草亂蓬蓬,
驀地燒天驀地空。
爭似滿爐煨榾柮,
漫騰騰地暖烘烘。

 

Đề bích

Nhất đoàn mao thảo loạn bồng bồng,
Mạch địa thiêu thiên mạch địa không.
Tranh tự mãn lô uy cốt quật,
Mạn đằng đằng địa noãn hồng hồng.

 

Dịch nghĩa

Một đám cỏ khô như rơm rác rối mắt,
Bỗng cháy bừng khắp đất trời, lúc lại tắt.
Sao bằng được lò lửa đầy củi gốc lỏi,
Cháy chầm chậm toả hơi nóng ấm.


Tương truyền rằng bài thơ nầy được viết trên tường một ngôi chùa trên đỉnh núi Tung Sơn ở phía đông Lạc Dương. Tư Mã Quang đời Tống thấy bài thơ nầy có đề “Chớ xoá bỏ”. Nhiều người đồng ý với Tư Mã Quang là bài thơ không chỉ tả cảnh cỏ hoang cháy, mà có ý dèm pha chính sách kinh tế của Vương An Thạch.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cỏ khô dày rậm rối từng từng,
Lúc cháy ngun ngun lúc cháy bừng.
Sao được như lò củi lỏi gốc,
Toả dần hơi ấm ánh hừng hừng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Một đống cỏ tranh rối tứ tung,
Phút bầng bầng cháy phút như không;
Sao bằng cốt đốt đầy lò chất,
Lâu cháy mà lâu vẫn chưa hồng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 146, tháng 1-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Một đám cỏ khô tựa rác rơm
Lúc bừng lên cháy lúc như không
Sánh đâu củi gộc trong lò đốt
Chầm chậm hơi xông đượm khí nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời