雜詩其十三(近寒食雨草萋萋)

近寒食雨草萋萋,
著麥苗風柳映堤。
等是有家歸未得,
杜鵑休向耳邊啼。

 

Tạp thi kỳ 13 (Cận hàn thực vũ thảo thê thê)

Cận hàn thực vũ thảo thê thê,
Trước mạch miêu phong liễu ánh đê.
Đẳng thị hữu gia quy vị đắc,
Đỗ quyên hưu hướng nhĩ biên đề.

 

Dịch nghĩa

Gần tiết hàn thực cỏ nhờ nước mưa tươi tốt
Ngọn lúa non trước gió thổi liễu ánh trên bờ đê
Rõ ràng là có nhà mà chưa về nhà được
Đỗ quyên xin đừng hót líu lo bên tai

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Hàn thực cỏ mượt mưa dầm dề,
Gió ghẹo lúa non, liễu rũ đê.
Ta dẫu có nhà chưa về được,
Bên tai tiếng quyên chẳng còn nghe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Gần hàn thực cỏ xanh mưa ướt,
Ngọn lúa non gió lướt liễu bờ.
Có nhà chưa được về nhà,
Đỗ quyên thôi chớ rầy rà bên tai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

khoidinhbang xin sửa

NK góp ý: bài dịch khá hay,NK xin sửa câu 4=nghe chi Quyên gọi rầy rà bên tai ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gần hàn thực cỏ xanh mưa tốt
Gió lúa non, liễu rợp bờ đê
Cùng xa nhà chưa được về
Cuốc ơi thôi chớ tỉ tê thêm buồn

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Hàn thực mưa tuôn màu cỏ biếc
Đồng xanh gió lướt liễu đê vờn
Thương người quê cũ về đâu được
Tiếng cuốc thôi đừng khóc nỉ non

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Tết về trời bỗng mưa rơi
Đồng chiêm gió thổi, xanh ngời liễu dương
Có người chạnh nhớ quê hương
Tai nghe tiếng cuốc, niềm thương dâng tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời