寒食其一

拜掃歸來走鈿車,
二年寒食住京華。
自憐慣識金蓮燭,
奉使虛隨八月槎。

 

Hàn thực kỳ 01

Bái tảo quy lai tẩu điền xa,
Nhị niên hàn thực trú kinh hoa.
Tự liên quán thức kim liên chúc,
Phụng sứ hư tuỳ bát nguyệt tra.

 

Dịch nghĩa

Quét đất bái lạy (cúng) trở về phóng xe (trang sức bằng vàng),
Hàn thực hai năm rồi ở tại kinh đô.
Tự thương từng quen thuộc với đuốc hoa sen,
Uổng công đi sứ trên chiếc bè tháng tám.


Lời tự: “Nhập An Nam dĩ quan sự vị liễu tuyệt bất tác thi thanh minh nhật cảm sự nhân tập cú thành thập tuyệt phụng trình Cống Phụ thượng thư tịnh thị thế tử cập chư đại phu thiên thiên kiến hàn thực” 入安南以官事未了絕不作詩清明日感事因集句成十絕奉呈貢父尚書并示世子及諸大夫篇篇見寒食 (Vào An Nam vì việc quan chưa hết, tuyệt không làm thơ, ngày thanh minh cảm xúc nên gom góp [thơ người khác] thành mười bài phụng trình thượng thư Cống Phụ cùng thế tử và chư vị đại phu mong hoan hỉ thưởng thức hàn thực). Cống Phụ tức Lương Tằng 梁曾 (1242-1322), tự Cống Phụ, Binh bộ thương thư thời Nguyên thế tổ Hốt Tất Liệt, đi sứ An Nam lần đầu năm 1280 cùng phó sứ là Lễ bộ thượng thư Sài Thung 柴樁, đi sứ lần hai năm 1292 khi làm Lại bộ thượng thư, cùng phó sứ là Lễ bộ lang trung Trần Phu.