Bồ xanh ngậm mầm tía
Lá dài theo gió bay
Cùng anh lên thuyền nhẹ
Ra Ngũ Hồ nhổ đây

tửu tận tình do tại