Chập chờn câu trắng một màu
Hót gù rộn rã, xạc xào lượn bay
Nhớ vua công đức cao dày
Chim bay về họp đông đầy sân vua
Tin lành chim trắng tới đưa
Toàn thân sắc trắng lông tơ sáng ngời
Trước sân bay lượn vô tư
Như là bồi đáp lòng từ trời cao
Tai nghe ríu rít chim kêu
Đơn, Hoàng, hai huyệt không lơi lúc nào
Ta vui ân huệ vua trao
Rung lông, vỗ cánh lao xao bay vòng
Ánh đào còn nhuộm tường đông
Sông hồ cá lội vẫy vùng một phương
Giữ gìn chút huệ vua ban
Giữ gìn thân mọn bảo toàn quốc gia
Đánh roi ngựa tứ cho ta
Để ta rong ruổi gần xa tung hoành
Cùng vua du ngoạn vòng quanh
Đạo vui năm tháng, cơ hàn chẳng lo
Giữ lòng thanh tịnh hư vô
Chí ta đằm thắm như hồ chẳng vơi
Đàn cầm, đàn sắt gảy chơi
Xuề xoà phóng túng tự vui một mình
Lên đài cao vút mây xanh
Ngao du khắp cõi thái thanh thoả lòng
Vịn rồng, dựa phượng thung dung
Tự trông, thân nổi lâng lâng nhẹ nhàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)