梅花與道情

火虐風嚎水漬根,
霜皴雪皺古苔痕。
東風未肯隨寒暑,
又蘗清香與返魂。

 

Mai hoa dữ đạo tình

Hoả ngược phong hào thuỷ tý căn,
Sương thuân tuyết trứu cổ đài ngân.
Đông phong vị khẳng tuỳ hàn thử,
Hựu bách thanh hương dữ phản hồn.


Đây là một bài thơ vịnh mai của một tăng nhân đời Đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của (Không rõ)

Lửa táp, gió lùa, nước ngâm thân
Sương búa tuyết cưa khắc vết hằn
Gió đông buốt giá dầu chưa đến
Vẫn cứ đâm chồi tỏa ngát hương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lửa át gió gào, nước ngấm chân,
Tuyết cưa sương búa, dấu rêu hằn.
Gió đông mang lạnh còn chưa tới,
Vẫn cứ đâm chồi, toả ngát thơm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Lửa thiêu gió quất rễ nước ngâm
Sương dầm tuyết xé sẹo rêu phong
Gió xuân chưa về tuỳ nóng lạnh
Lại chồi hương dịu gọi hồn xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời