Lên Yên Tử tìm mai vàng Yên Tử
Muốn thốt cùng hoa những chuyện giấu lòng...
Rừng mai nở, biển sóng vàng dìu dịu
Hoá tượng hình những ngày tháng cầu mong!


Nguồn: Nhân dân hằng tháng, số 142 tháng 2/2009