Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Đỗ Mục (120 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)
- Vi Trang (53 bài)
- Cao Biền (26 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (2 bài)
Tạo ngày 17/12/2006 10:36 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 17/12/2006 10:36 bởi Vanachi
Lục Hy Thanh 陸希聲 (?-895) tự Hồng Khánh 鴻磬, tự hiệu Quân Dương độn tẩu 君陽遁叟, người huyện Ngô, Tô Châu, từng giữ các chức Đồng trung thư môn hạ bình chương sự, Thái tử thái sư. Gia thế của ông nhiều đời nổi danh thư pháp, ông là tác giả của lối Ngũ chỉ chấp bút pháp.