15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (97)

Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:37

梅花塢

凍蕊凝香色豔新,
小山深塢伴幽人。
知君有意淩寒色,
羞共千花一樣春。

 

Mai hoa ổ

Đống nhuỵ ngưng hương sắc diễm tân,
Tiểu sơn thâm ổ bạn u nhân.
Tri quân hữu ý lăng hàn sắc,
Tu cộng thiên hoa nhất dạng xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hương ngưng nhuỵ lắng thắm tươi
Ổ sâu núi nhỏ bạn người sầu bi
Biết ai có ý yêu vì
Ngàn hoa thẹn kết dậy thì dáng xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhụy băng hương đọng vẻ thanh tân,
Núi thẳm người nhàn lại kết thân.
Biết bạn có lòng yêu sắc lạnh,
Thẹn cùng nghìn đóa dáng màu xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Nhuỵ kết hương ngưng sắc trời ban
Núi nhỏ luỹ sâu bạn người nhàn
Vượt qua băng giá anh trọng ý
Thẹn với hoa xuân nở lan tràn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhuỵ lạnh ngưng hương xinh kiểu mới
Bạn người nhàn mai núi hốc sâu
Biết người sắc lạnh cũng yêu
Thẹn ngàn hoa với sắc màu xuân riêng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vẻ mới nhuỵ đông hương sắc ngưng
Người nhàn núi nhỏ bạn hang cùng.
Biết anh có ý khinh màu lạnh
xuân sánh ngàn hoa cũng thẹn thùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời