梅花其一

五十年間夢事非,
放翁依舊掩柴扉。
相從不厭閒風月,
只有梅花與釣磯。

 

Mai hoa kỳ 1

Ngũ thập niên gian mộng sự phi,
Phóng Ông y cựu yểm sài phi.
Tương tòng bất yếm nhàn phong nguyệt,
Chỉ hữu mai hoa dữ điếu ky.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm chục năm qua mộng thấy đâu
Phóng Ông đóng cửa đã lâu rồi
Theo nhau không chán nhàn trăng gió
Chỉ có hoa mai với thả câu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Năm chục năm qua mộng đời không
Cửa phên vẫn khép phóng túng ông
Bạn với gió trăng nhàn không chán
Chỉ có hoa mai,câu ghềnh sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mươi năm mộng việc qua không,
Đã đóng cửa sài với Phóng Ông.
Không chán theo nhau nhàn phong nguyệt,
Hoa mai có với câu ghềnh sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời