Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Sơ Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (95)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 22:06

江濱梅

忽見寒梅樹,
開花漢水濱。
不知春色早,
疑是弄珠人。

 

Giang tân mai

Hốt kiến hàn mai thụ,
Khai hoa Hán thuỷ tân.
Bất tri xuân sắc tảo,
Nghi thị lộng châu nhân.

 

Dịch nghĩa

Chợt thấy cây mai lạnh,
Ra hoa ở bến đò sông Hán.
Vì không hay biết năm nay xuân về sớm,
Nên ngỡ nữ thần sông đang xuất hiện.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chợt thấy cây mai lạnh
Bên sông Hán nở bông
Không hay xuân về sớm
Cứ ngỡ nữ thần sông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Hàn mai bến sông Hán
Chợt thấy đã nở hoa
Chẳng hay xuân sắc sớm
Ngỡ người ngọc hiện ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cây mai lạnh chợt thấy đây,
Bến đò sông Hán hoa đầy nở bay.
Nay xuân về sớm không hay,
Thần sông cứ ngỡ đang ngày hiện ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chợt thấy cây mai lạnh chốn nầy,
Bến đò sông Hán nở hoa đầy.
Vì nay không biết xuân về sớm,
Nên ngỡ thần sông đang hiện đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời