Ở Nam bộ mùa xuân là hoa mai
Không có hoa mai mùa xuân chưa đến
Không có mùa xuân hoa mai chưa nở
Sống như đợi chờ
Sống như vì nhau.
Chuyện ấy đã rất lâu hình như ai cũng biết
Chắt chiu nhựa một năm để một ngày vắt kiệt
Để một ngày bừng sắc vàng tươi
Và điều này chỉ mùa xuân hiểu thôi
Mùa xuân hiểu, rắc mưa xuân rất nhẹ
Như khẽ gọi thầm, như hôn lên môi thắm
Chuyện ấy đã rất lâu hình như chưa ai biết
Chỉ có tháng năm biết từ nghìn năm
Mối tình say đắm, mối tình mãnh liệt
In thành tên trên cánh thiếp chúc nhau
Còn nỗi đau tàn, gió đưa về cội
Sau mùa xuân gốc rễ lại bắt đầu