Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ
Tạo ngày 29/11/2014 10:50 bởi tôn tiền tử
Nhà thơ Lê Thanh Xuân sinh năm 1947, quê Thanh Hoá, nguyên quán Đồng Nai. Ông từng là Trưởng ban Văn học của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai.

Tác phẩm đã in:
- Niềm vui tặng mẹ (thơ thiếu nhi in chung, 1978)
- Trăng qua nhà (tập thơ, 1989)
- Tiếng ru đêm (tập thơ, 2000)
- Đồng Hành (tập thơ, 2001)
- Âm điệu quê hương (tập thơ, 2003)
- Trong vườn (tập thơ thiếu nhi, 2003)
- Khoảng cách thời gian (tập thơ, 2006)
- Hồn đá (tập thơ, 2006)

 

Đồng hành (2001)

Tiếng ru đêm (2001)

Khoảng cách thời gian (2006)

Hồn đá (2007)