Đỗ Thế Giai 杜世佳 (1709-1766) người làng Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, trấn Sơn Tây, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Ông sinh ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Sửu (1709) niên hiệu Vĩnh Thịnh thứ 5 trong một gia đình danh giá. Thuở nhỏ ông rất thông minh hiếu học, lại ham võ nghệ. Năm Nhâm Tý (1732) niên hiệu Long Đức thứ 2 đến năm Mậu Ngọ (1738) niên hiệu Vĩnh Hựu thứ 4, ông biên soạn bộ Vũ kinh thích nghĩa dâng lên vua, được vua ban thưởng rất hậu. Từ đó ông càng được tin dùng. Năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741) ông được thăng làm Phó trì Bình phiên tham dự quân vụ cơ mật. Từ đó, đường hoạn lộ của ông rất hanh thông. Bình sinh ông rất hay làm thơ văn. Hiện còn 10 bài thơ chép trong sách Đồ tướng công niên phả, ký hiệu A.690.