Trong hoàng cung cây thần nở sớm
Nhị trân châu hoa đượm ngọc quỳnh
Thượng Lâm hoá tuyết thình lình
Bay đi thông báo xuân xanh đã về

tửu tận tình do tại