Tôi đến Huế, bỗng thành xưa
Em mới đó, đã cơn mưa Tràng Tiền
Đền đài, lăng tẩm rêu viền
Thành xây bọc kín họ tên vương triều
Ao vua sen cũng bấy nhiêu
Sắc hoa mấy chục vương triều chưa phai
Rộn ràng chẳng níu mắt ai
Đá xưa, gạch cũ nối dài dấu chân
Lên ngai thử ướm một lần
Bõ công đến Huế - Làm dân buổi này
Mới hay số kiếp dân cày
Nhọc nhằn trồng cấy có ngày làm "vua"
Thật đây mà cứ như đùa
Huế đây, cứ ngỡ gió lùa đồng xa
Thôi về. Về với quê ta
Từ 'vua" bỏ lại ngọc ngà vương tôn
Giật mình ráng đỏ hoàng hôn
Huế như trái chín vẫn còn trên cây