Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 12/11/2018 11:25 bởi tôn tiền tử
Liễu Quán 柳貫 (1270-1340) tự Đạo Truyền 道傳, tự hiệu Ô Thục sơn nhân 烏蜀山人, người Phố Giang (nay thuộc Chiết Giang), là thi nhân, thư hoạ gia, văn học gia, nhà giáo dục trứ danh đời Nguyên. Ông là người tinh thông bác học, cùng Ngu Tập 虞集, Yết Hề Tư 揭傒斯, Hoàng Tấn 黃溍 xưng là Nho lâm tứ kiệt. năm Đại Đức thứ 4 đời Nguyên Thành Tổ được cử làm giáo thụ nho học huyện Giang Sơn. Quan đến Hàn lâm thị chế kiêm Biên tu quốc sử viện.