23/01/2022 23:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang tân mai
江濱梅

Tác giả: Vương Thích - 王適

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/07/2014 22:06

 

Nguyên tác

忽見寒梅樹,
開花漢水濱。
不知春色早,
疑是弄珠人。

Phiên âm

Hốt kiến hàn mai thụ,
Khai hoa Hán thuỷ[1] tân.
Bất tri xuân sắc tảo,
Nghi thị lộng châu nhân[2].

Dịch nghĩa

Chợt thấy cây mai lạnh,
Ra hoa ở bến đò sông Hán.
Vì không hay biết năm nay xuân về sớm,
Nên ngỡ nữ thần sông đang xuất hiện.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chợt thấy cây mai lạnh
Bên sông Hán nở bông
Không hay xuân về sớm
Cứ ngỡ nữ thần sông
[1] Còn gọi là Hán giang, con sông bắt nguồn từ núi Phiên Trủng, huyện Ninh Khương, tỉnh Thiểm Tây, chảy về hướng đông nam, nhập vào sông Trường Giang ở huyện Hán Dương, tỉnh Hồ Bắc.
[2] Theo truyền thuyết dân gian, là nữ thần sông Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Thích » Giang tân mai