24/07/2024 13:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa ổ
梅花塢

Tác giả: Lục Hy Thanh - 陸希聲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2006 10:37

 

Nguyên tác

凍蕊凝香色豔新,
小山深塢伴幽人。
知君有意淩寒色,
羞共千花一樣春。

Phiên âm

Đống nhuỵ ngưng hương sắc diễm tân,
Tiểu sơn thâm ổ bạn u nhân.
Tri quân hữu ý lăng hàn sắc,
Tu cộng thiên hoa nhất dạng xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hương ngưng nhuỵ lắng thắm tươi
Ổ sâu núi nhỏ bạn người sầu bi
Biết ai có ý yêu vì
Ngàn hoa thẹn kết dậy thì dáng xuân.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Hy Thanh » Mai hoa ổ