La Phù bay đến năm nào?
Mà gốc rễ thác sinh vào nước ta.
Ganh vẻ đẹp: lá cùng hoa,
Không nhờ tuyết vẫn nuột nà dáng xinh.
Ghé chùa được hưởng móc lành,
Điểm song khói uốn trên cành đượm xuân.
Nam triều đâu thiếu thi nhân,
Vẫn đang nghĩ tiếp những vần thanh tao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.