15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2008 08:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/04/2022 16:22

傖亂

回首京華淚暗垂,
生民荼毒市朝移。
柳營雨急將星墜,
花縣春荒戰馬馳。
飽食鴉鴉郊噪喜,
無依燐鬼夜啼悲。
江流半是英雄血,
真宰冥冥知不知。

 

Thương loạn

Hồi thủ kinh hoa lệ ám thuỳ,
Sinh dân đồ độc thị triều di.
Liễu doanh vũ cấp tướng tinh truỵ,
Hoa huyện xuân hoang chiến mã trì.
Bão thực nha nha giao táo hỉ,
Vô y lân quỷ dạ đề bi.
Giang lưu bán thị anh hùng huyết,
Chân tể minh minh tri bất tri?

 

Dịch nghĩa

Ngoảnh nhìn kinh đô lệ thầm rỏ,
Dân chúng bị hãm hại, triều đình và chợ búa dời đổi.
Doanh Liễu mưa gấp, sao tướng rụng,
Huyện hoa xuân hoang vắng ngựa chiến chậm về.
Ăn no mồi quạ ở ngoại ô vui mừng kêu ồn,
Ma trơi không nơi nương tựa đêm khóc rầu rĩ.
Nước sông một nửa là máu anh hùng,
Thượng đế trong cõi u minh có hay không?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Khuê (II)

Kinh sư nhoà lệ ngoảnh đầu trông,
Triều chợ, sinh linh cảnh hãi hùng.
Doanh Liễu mưa mau, sao tướng rụng,
Huyện Hoa xuân vắng, chiến câu giong.
No nê đàn quạ kêu mừng rỡ,
Vất vưởng ma trơi hú não nùng.
Pha máu anh hùng, sông một nửa,
Trời cao mờ mịt biết hay không?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Kinh đô ngảnh lại lệ ê chề
Chợ đổi triều dời, dân thảm thê
Trại lính mưa rào, sao vụt rớt
Vườn xuân hoa rụng, ngựa chưa về
Say mồi quạ béo kêu inh ỏi
Lạc mả ma trơi khóc não nề
Huyết lệ anh hùng pha nửa bến
Trời cao mờ mịt thấu chăng hề?

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời