Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: hoa mai (89)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 02:54

尋梅至楊家見數株盛開

芒鞋生杖尋梅去,
只有香來未見花。
村北村南行欲遍,
數株如雪小民家。

 

Tầm mai chí Dương gia kiến sổ chu thịnh khai

Mang hài sinh trượng tầm mai khứ,
Chỉ hữu hương lai vị kiến hoa.
Thôn bắc thôn nam hành dục biến,
Sổ chu như tuyết tiểu dân gia.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gậy tre giày cỏ bước tìm mơ
Chỉ ngửi hương thơm chẳng thấy hoa
Thôn bắc làng nam đi muốn hết
Vài cây như tuyết cạnh xóm nhà

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Chống gậy tìm mai mòn giày cỏ
Chỉ thoảng mùi hương chưa thấy hoa
Thôn bắc thôn nam đi gần khắp
Vài cây như tuyết thoáng bên nhà

Chưa có đánh giá nào
Trả lời