Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
8 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Đỉnh (1 bài)
- Lý Bính (1 bài)
- Hướng Tử Nhân (9 bài)
- Lý Di Tốn (1 bài)
- Chu Biền (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Như (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
- Hoa Bằng (1 bài)
Tạo ngày 21/08/2008 11:04 bởi hongha83
Tăng Kỷ 曾幾 (1085-1116) tự Cát Phủ 吉甫, biệt hiệu Trà Sơn cư sĩ 茶山居士, người Cống Châu (nay thuộc Giang Tây), đã từng trải qua các chức quan Đề hình Chiết Tây, Bí thư thiếu giám, Lễ bộ thị lang. Sau ông bị Tần Cối ép nên bỏ quan, đến khi gian thần Tần Cối mất ông mới lại ra làm quan. Thơ ông giống phong cách của Hoàng Đình Kiên nhưng lưu loát hơn. Các tác phẩm gồm có Trà Sơn tập, Dị thích tượng,...

 

Tuyển tập chung