Mười ngày hơn mưa phùn tung trời đất
Những tiền rêu ưng ý mọc lên hè
Giày cỏ không giẫm trên đường ngoài cổng
Ngồi nghe mưa róc rách qua bờ tre

tửu tận tình do tại