Bên núi cao tươi tốt
Tháng tám mát nở hoa
Tuy sắc không nghiêng nước
Hương xao xuyến lòng ta
Cúc lành bên dậu thấp
Lan ngát giữa rừng hoang
Tiếc rằng gặp nhau muộn
Lời đẹp kém Tô, Hoàng

tửu tận tình do tại