Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
Tạo ngày 07/05/2007 19:33 bởi Vanachi
Nữ tác giả họ Đào 陶, không rõ tên thật, lai lịch, sống vào đời Nam Tống, có một bài từ chép trong Toàn Tống từ.