Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (41 bài thơ)
- Lục Du (100 bài thơ)
- Tân Khí Tật (42 bài thơ)
- Nguyên Hiếu Vấn (51 bài thơ)
- Nhạc Phi (6 bài thơ)
Tạo ngày 08/05/2007 19:33 bởi Vanachi
Nữ tác giả họ Đào 陶, không rõ tên thật, lai lịch, sống vào đời Nam Tống.