10/12/2022 07:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Thiết Nhai trúc chi từ (II) kỳ 2
和鐵崖竹枝詞其二

Tác giả: Cố Đức Huy - 顧德輝

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 00:00

 

Nguyên tác

郎子別時秋月明,
說道歸時春水生。
曉起門前聽過馬,
馬嘶都是別人行。

Phiên âm

Lang tử biệt thì thu nguyệt minh,
Thuyết đạo quy thì xuân thuỷ sinh.
Hiểu khởi môn tiền thính quá mã,
Mã tê đô thị biệt nhân hành.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Chàng ra đi mùa trung thu trăng sáng
Nói sẽ về khi tan tuyết nước sinh
Sáng thức dậy nghe ngựa qua ngoài ngõ
Tiếng ngựa kêu là biệt khách lên đường
Có nơi chép tác giả bài này là Cố Tấn 顧晉.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Đức Huy » Hoạ Thiết Nhai trúc chi từ (II) kỳ 2