Gió đầy trời khi hoa dương nở trắng
Hoa nở thành tơ sợi chẳng thành bông
Chi bằng hướng Hồ Tây bay rụng xuống
Biến thành bèo tròn nhẵn nổi mênh mông

tửu tận tình do tại