Gió xuân phe phẩy lọt vườn cây,
Hoa đáp Chiêu Dương từng mảnh bay.
Đa tình cây liễu bên hồ đứng,
Giữ tiếng oanh ca, vũ suốt ngày.

tửu tận tình do tại