15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
19 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Cố Anh (1 bài)
- Cố Đức Huy (3 bài)
- Tống Liêm (2 bài)
- Nạp Tân (1 bài)
- Trần Cơ (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Hà Như (1 bài)
- Nguyễn Hữu Thăng (1 bài)
Tạo ngày 09/07/2005 03:22 bởi Vanachi
Lưu Cơ 劉基 (1311-1375) tự Bá Ôn 伯溫, người cuối đời Nguyên đầu đời Minh ở huyện Thanh Điền, tỉnh Chiết Giang, tinh thông kinh sử thiện trường thi văn, ông còn rất giỏi thiên văn, binh pháp giúp Minh Thái Tổ bình phục Trung Nguyên thống nhất thiên hạ.