Anh thấy không,
Cối Kê có một ông già
Sơn Âm thường đến bán hoa qua ngày
Bán xong mua hết rượu ngay
Uống đến say xỉn lăn quay trên đồng
Mặc cho trời mọc phương đông
Màn trời chiếu đất cũng không nhằm nhò
Hoa đầy vườn, đóm khắp lò
Suốt đêm gió lớn mưa to nhạt nhoà
Không lo nhà sập, lo hoa
Hỡi ông già bán hoa
Chỉ mong bốn biển chẳng phong ba
Có người bán rượu và bán hoa.

tửu tận tình do tại