02/07/2022 17:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điểm giáng thần
點絳唇

Tác giả: Uông Tào - 汪藻

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/09/2014 21:11

 

Nguyên tác

新月娟娟,
夜寒江靜山銜斗。
起來搔首,
梅影橫窗瘦。

好個霜天,
閒卻傳杯手。
君知否?
亂鴉啼後,
歸興濃于酒。

Phiên âm

Tân nguyệt quyên quyên,
Dạ hàn giang tĩnh sơn hàm Đẩu.
Khởi lai tao thủ,
Mai ảnh hoành song sấu.

Hảo cá sương thiên,
Nhàn khước truyền bôi thủ.
Quân tri phủ?
Loạn nha đề hậu,
Quy hứng nùng vu tửu.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Liềm trăng lơi lả
Bắc Đẩu cài non sông lặng giá
Mất ngủ ngứa đầu
Mai gầy bóng song ngả

Trời thu sáng trong
Ta nâng ly nhàn hạ
Anh có hay
Lũ quạ om xòm?
Nhớ nhà uống rượu đã

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Uông Tào » Điểm giáng thần