Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Bắc Tống, Liêu)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Diệp Mộng Đắc (7 bài)
- Từ Thụ Hoài Thâm (2 bài)
- Từ Phủ (1 bài)
- Vũ Văn Hư Trung (2 bài)
- Uông Tào (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 03/09/2014 03:54 bởi tôn tiền tử
Vương An Trung 王安中 (1076-1134) tự Lý Đạo 履道, người Khúc Dương (nay thuộc Hà Bắc), thuở nhỏ học Tô Thức và Triều Thuyết Chi, đỗ tiến sĩ năm Nguyên Phù thứ 3 (1100), trải qua các chức quan Doanh Châu tư lý tham quân, Đại Danh huyện chủ bạ, Trung thư xá nhân, Ngự sử trung thừa, Thượng thư tả thừa.