Trước nhà hoa mấy đoá
E ấp sớm bừng nở
Rung rinh một đoá tận trên cao
Một đoá mềm ẻo lả

Nào ai giắt hoa xiên
Búi tóc, ôi đẹp quá
Ý xưa mộng ước đã bao đời
Trăng tà, thôn vắng lạ

tửu tận tình do tại