Trăng non treo đầu mỏm
Ruộng khan nước lõm bõm
Như ánh sao rơi dưới mái thềm
Là mấy con đom đóm

Nghĩ muốn về thăm quê
Song chỉ là thấp thỏm
Định soạn bài ca gọi Thái Lăng
Nước mây mờ khói sóng

tửu tận tình do tại