Tháng trước trăng tròn độ
Tay trong tay thổ lộ
Trăng tròn đầy giữa đêm nay
Như ban ngày sáng tỏ

Trăng gió vẫn xưa vầy
Mình ta trong quán trọ
Đêm mai thử hỏi em có hay
Biết chăng ta sầu khổ?

tửu tận tình do tại