卜算子

我住長江頭,
君住長江尾。
日日思君不見君,
共飲長江水。

此水幾時休?
此恨何時已?
只願君心似我心,
定不負相思意。

 

Bốc toán tử

Ngã trú Trường Giang đầu,
Quân trú Trường Giang vĩ.
Nhật nhật tư quân bất kiến quân,
Cộng ẩm Trường Giang thuỷ.

Thử thuỷ kỷ thời hưu?
Thử hận hà thời dĩ?
Chỉ nguyện quân tâm tự ngã tâm,
Định bất phụ tương tư ý.

 

Dịch nghĩa

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Dòng sông này bao giờ ngừng trôi?
Nỗi hận này bao giờ mới hết?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Nhất định không phụ nỗi niềm nhớ nhau.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thiếp ở đầu Trường Giang,
Chàng ở cuối Trường Giang.
Ngày ngày nhớ chàng chẳng thấy chàng,
Cùng uống nước Trường Giang.

Sông này bao giờ ngừng?
Hận này bao giờ xong?
Chỉ mong lòng chàng như lòng thiếp,
Sẽ không phụ ý nhớ mong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
53.60
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Nhà thiếp ở đầu sông,
Nhà chàng ở phía cuối.
Dòng nước Trường Giang cùng uống chung,
Vắng chàng mong sớm tối.

Nước nọ mấy khi ngừng,
Hận này bao thuở vợi.
Những mong ý thiếp giống lòng chàng,
Mối tình quyết không thay đổi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Thiếp ở ngọn sông đầu
Chàng ở tận dưới đuôi
Mỗi nhớ tìm nhau nào có thấy
Cùng uống nước sông trôi
Sông kia khi nào cạn?
Tình này đến bao nguôi?
Ao ước tim chàng như dạ thiếp
Trọn đời đừng phụ nhau thôi

tửu tận tình do tại
13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hồng T. Trân

Thiếp đứng ở đầu sông
Chàng đứng ở cuối sông
Cùng uống chung một dòng
Chờ chàng đã hoài công
Nước khi nào ngừng chảy
Hận này đến bao nguôi
Nguyện lòng chàng như thiếp
Trọn đời không phai phôi

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Ta sống nơi đầu suối
Người ở tận cửa sông,
Nước một dòng chung uống
Mà đằng đẵng chờ mong.

Biết khi nào sông cạn
Khi nào hết nhớ nhung.
Ta cũng như người ấy
Một đời chẳng thay lòng.

14.00
Trả lời