15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hoàng Trung Thông (83 bài)
- Xuân Hoàng (213 bài)
- Ngô Quân Miện (87 bài)
- Thích Thiền Tâm (28 bài)
- Phan Ngọc (1 bài)
Tạo ngày 12/07/2015 11:25 bởi tôn tiền tử
Đinh Xuân Tửu sinh năm 1925 tại Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông còn dùng các bút danh Văn Lâm, Kỳ Phong, Thành Lễ, Tô Huyền An. Thể loại sáng tác gồm thơ, truyện ngắn, văn học dịch, nghiên cứu lý luận phê bình.

Các tác phẩm:
- Trang sách trung thu (1970)
- Em vẫn là em (1990)
- Dũng sĩ Hercule (1960)
- Đứa con (1961)
- Kể chuyện Bác Hồ (1965)
- Thời niên thiếu của Bút Chì (1965)
- Vợ chồng lửa và nước (1957)
- Chuyện xảy ra trong đêm (1987)
- Văn học và tình yêu (1993)
- Nghệ thuật yêu thương (1994)