Hôm nay học loài cây
Bài cô giảng thật hay
Rễ cây hút nhựa đất
Như ta ăn hàng ngày.

Cây không hề biết đi
Chưa bao giờ cây nói
Cây chỉ biết thầm thì
Khi trăng lên gió thổi

Lá cây làm lá phổi
Cũng hít vào, thở ra
Cành cây thường vẫy gọi
Như tay người chúng ta.

Khi vui cây nở hoa
Khi buồn cây héo lá
Ai bẻ cành vặt hoa
Nhựa tuôn như máu ứa.

Xanh, cây làm bức tranh
Cho vườn ta thêm xinh
Già, cây làm chiếc ghế
Chúng ta ngồi học hành

Còn bao điều thú vị
Cây giúp đời chúng mình
Loài cây cũng có nghĩa
Loài cây cũng có tình.


Bài thơ từng được sử dụng trong sách Tập đọc lớp 3.

Nguồn: Định Hải, Hương cốm, NXB Kim Đồng, 1975