Hôm nay học loài cây,
Bài cô giảng thật hay:
Rễ cây hút nhựa đất
Như ta ăn hàng ngày.

Cây không hề biết đi,
Chưa bao giờ cây nói,
Cây chỉ biết thầm thì
Khi trăng lên gió thổi.

Lá cây làm lá phổi
Cũng hít vào, thở ra.
Cành cây thường vẫy gọi
Như tay người chúng ta.

Khi vui cây nở hoa
Khi buồn cây héo lá.
Ai bẻ cành vặt hoa
Nhựa tuôn như máu ứa.

Xanh, cây làm bức tranh
Cho vườn ta thêm xinh,
Già, cây làm chiếc ghế
Chúng ta ngồi học hành.

Còn bao điều thú vị
Cây giúp đời chúng mình.
Loài cây cũng có nghĩa
Loài cây cũng có tình.


Bài thơ từng được sử dụng trong SGK Tập đọc lớp 3 (tập 2), Tập đọc lớp 4 phổ thông (tập 1) giai đoạn 1976-1979.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]