Ai đã đến Hà Nội
Đi trên đường Điện Biên
Hẳn nhìn thấy vút lên
Cột cờ cao vòi vọi.

Sắc cờ màu đỏ chói
Trên cột thép hiên ngang
Lấp lánh ngôi sao vàng
Giữa trời xanh phấp phới.

Nhìn cờ thấy Tổ quốc
Nhìn cờ thấy nhân dân
Dưới bóng cờ ta bước
Khắp nơi xa nơi gần.

Ngôi sao vàng chỉ lối
Nền đỏ màu thắm tươi
Đi trên đường thắng lợi
Cờ bay vui lòng người.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]