Trang Chu mộng,
Mộng Trang Chu!
Trang Chu mộng hoá bướm ngao du!
Đậu tưởng Trang Chu thành cái bướm,
Ai hay cái bướm thật Trang Chu!
Từ đây tỉnh,
Chớ mê cầu!
Mưa qua nắng lại Hạ rồi Thu.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997