Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/07/2017 07:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/07/2017 09:17

Gió đông vi vút, khí đông hàn
Muôn dặm rừng cây lá rũ tàn
Nước non màu lặng lặng
Sương tuyết trắng mang mang
Dắn dỏi chim nha gọi
Lạnh lùng ông lão than!
Thời tiết chuyển xoay người cũng thế
Sanh, già, bịnh, chết sớm lo toan!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997