Xuân tiêu mộng,
Mộng xuân tiêu!
Xuân tiêu mơ mộng tối mai chiều!
Ngày trước tuổi thơ dong ngựa trúc,
Hôm nay mái tóc điểm sương tiêu.
Từ đây tỉnh,
Chớ mê nhiều!
Một kiếp thăng trầm chỉ bấy nhiêu!


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 1), Thích Thiền Tâm, An Tường Tự Viện, 1997