Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 16/07/2017 20:42 bởi hongha83
Nhật Quán thiền sư 日觀禪師 (?-?) không rõ năm sinh năm mất và hành trạng, sống vào đời nhà Nguyên. Ông có tác phẩm trong Liên hoa thế giới thi 蓮華世界詩 do Vân Thê và Diệu Ý đời Minh soạn.