24.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Từ Nguyễn (1514 bài)
- Nguyễn Minh Dũng (324 bài)
- Văn Công Hùng (10 bài)
- Nguyễn Ngọc Tuyết (57 bài)
Tạo ngày 10/07/2017 06:51 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/07/2017 06:56 bởi hongha83
Thích Chân Tính thế danh Nguyễn Sĩ Cường, sinh năm 1958, là tu sĩ, nhà thơ, giảng sư và dịch giả Việt Nam, nguyên quán Bắc Ninh. Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hoà Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. Hiện là Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh).

Tác phẩm:
- Lược truyện đức Phật Thích Ca (dịch, Jonathan Landaw, NXB Tôn giáo, 1999)
- Thường Đề Bồ tát, Long Căn (NXB TP. Hồ Chí Minh, 1997)
- Tu là tiến
- Hoạ phước khôn lường
- Tu nhà
- Bằng cả tấm lòng