Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 10/07/2017 06:51 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/07/2017 06:56 bởi hongha83
Thích Chân Tính (1958-) thế danh Nguyễn Sĩ Cường, là tu sĩ, nhà thơ, giảng sư và dịch giả Việt Nam, nguyên quán Bắc Ninh. Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hoà Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. Hiện là Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh).

Tác phẩm:
- Lược truyện đức Phật Thích Ca, Jonathan Landaw, NXB Tôn giáo, 1999
- Thường Đề Bồ tát, Long Căn, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1997
- Tu là tiến
- Hoạ phước khôn lường
- Tu nhà
- Bằng cả tấm lòng