Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trần Đăng Khoa (151 bài)
- Từ Nguyễn (1359 bài)
- Hư Vô (327 bài)
- Nguyễn Minh Dũng (158 bài)
- Nguyễn Ngọc Tuyết (57 bài)
Tạo ngày 10/07/2017 06:51 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 10/07/2017 06:56 bởi hongha83
Thích Chân Tính (1958-) thế danh Nguyễn Sĩ Cường, là tu sĩ, nhà thơ, giảng sư và dịch giả Việt Nam, nguyên quán Bắc Ninh. Xuất gia năm 1973 với Đại lão Hoà Thượng Ngộ Chân Tử tại chùa Hoằng Pháp. Hiện là Thượng toạ trụ trì chùa Hoằng Pháp (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh).

Tác phẩm:
- Lược truyện đức Phật Thích Ca, Jonathan Landaw, NXB Tôn giáo, 1999
- Thường Đề Bồ tát, Long Căn, NXB TP. Hồ Chí Minh, 1997
- Tu là tiến
- Hoạ phước khôn lường
- Tu nhà
- Bằng cả tấm lòng